Jag är som tjuren Ferdinand och gillar att lukta på blommorna, men även att gräva och plantera. Många år har jag ägnat åt att skriva och översätta trädgårdslitteratur. De senaste femton åren har jag utbildat blivande trädgårdsmästare på Yrkeshögskolan här i Enköping. Nu är jag så lyckligt lottad att jag kan ägna mig både åt mitt trädgårdsmästaryrke, om än i lite annan form, och mitt garn- och hantverksnörderi på samma gång. Lyckan är fullkomlig! 

Lena

Jag har i början av karriären jobbat som parkarbetare och trädgårdsmästare på bland annat Säbyholms trädgårdsskola och på Stiftelsen Skansen. De senaste 20 åren har jag varit anställd på Enköpings kommun där jag hållit i parkguidningarna i Enköpings parker. Det har varit fantastiskt roligt! I mitt jobb har jag guidat massor av entusiastiska människor och därför vet jag att just en sån här butik behövs i vår gröna parkstad.

Elisabet